Нова версия на TaxStoreGen 13.6

01 Януари 2023

Излезе нова версия на TaxStoreGen 13.6 * от 01.01.2023г.

В нея са добавени:

 1. Добавено е Уведомление за свободни капацитети, съгл. чл. 65, ал. 11 от ЗАДС. 

  Уведомлението по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС следва да се подава чрез модул Уведомления, таб „Други уведомления“ на БАЦИС, като икономическите оператори ще имат възможност да въвеждат данните, както ръчно, така и чрез импорт от XML

  XML файл в TaxStoreGen се генерира от меню Наличности / Свободни капацитети. Отваря се списък с датите, за които е създадено уведомление. За създаване на ново уведомление се натиска бутона за Нов запис, след което излиза форма с всички активни артикули, обединени по Код по АП. За всеки един от артикулите се попълва свободния капацитет, задава се датата и се натиска бутона за създаване на XML файл, който се записва на диска на компютъра и след това този файл трябва да се подаде (прикачи) в БАЦИС. Веднъж създаден XML файл на Уведомлението за свободни капацитети за дадена дата, не може да бъде редактирано или изтрито в TaxStoreGen

  Уведомление за свободни капацитети трябва да се подава в БАЦИС до 19:00 ч. на всеки работен ден. В TaxStoreGen е сложена настройка за автоматично извеждане на формата за попълване на свободните капацитети към точно определен час. Настройката се намира в меню Системни / Общи настройки на програмата - Изпращане на свободни капацитети в. Ако настройката е включена, в определения час и минути се визуализира формата за попълване.

  Ръководство за създаване на Уведомление за свободни капацитети можете да изтеглите оттук.

TaxStoreGen 13.6 не поддържа SQL 2000 и DbaMgr2k. За да се ползва TaxStoreGen 13.6, трябва да се обнови SQL Server с версия 2014 или по-нова.

Преди да се свали новата версия, проверете с коя версия работите:

 • - Ако работите с версия TaxStoreGen 13.5, следвайте стъпките надолу;
 • - Ако работите с версия TaxStoreGen 13.4 или по-стара, трябва да се изпълнят последователно пропуснатите ъпдейти. Желателно е да се прочетат и новостите във всяка една от пропуснатите версии, описани в новините.

Препоръчително е преди инсталирането на новата версия да се направи архив на базата данни (Създаване на архив (back up) на базата данни).


Обновяването на TaxStoreGen представлява инсталиране на новата версия на самата програма и обновяване на нейната база с данни. Ето защо се извършва на ДВЕ СТЪПКИ:

1. За да инсталирате новата версия на програмата свалете инсталационния файл setupstore.exe за TaxStoreGen (от Download/TaxStoreGen на нашия сайт) и изпълнете следните стъпки:

1.1. Сваляте инсталационния файл setupstore.exe някъде върху вашия компютър (в папка по ваш избор или на друго място)

1.2. Намирате мястото, на което сте свалили setupstore.exe и чуквате два пъти върху него - отваря се диалогът за инсталиране на новата версия.

1.3. От диалога изпълнявате Next/Next/Install - започва инсталацията на новата версия (Изчакайте търпеливо да се зареди и не се притеснявайте, че към 25-я процент от разпъването на програмата, нещата като че ли замират - след известно време ще се отпушат.

1.4. След приключване на инсталацията изпълнете командата Exit - с това обновяването на програмата е приключило. Сега трябва да обновите и своята база данни (Вж. т. 2 по-долу).

2. Обновяването на базата с данни* става чрез програмата SQL Server Management Studio по следния начин:

2.1. Стартирайте вече инсталираната програма SQL Server Management Studio - правите го от шорткъта на десктопа на Вашия компютър или от Старт менюто.

2.2. Във формата Connect to Server въведете парола 1234 в полето Password и натиснете Connect.

2.3. От менюто с командите избирате Open File (трети бутон от ляво на дясно), отворете файла:

 • - За TaxStoreGen - gen_update_13_6.sql, който се намира в C:/TAXSTOREGEN/SQL_Bases - натиснете бутон "Execute" или F5.

 2.4. Излезте от програмата SQL Server Management Studio.

TaxStoreGen 13.6 не поддържа SQL 2000 и DbaMgr2k. За да се ползва TaxStoreGen 13.6, трябва да се обнови SQL Server с версия 2014 или по-нова.

При обновяването на базата с данни Вие НЕ ГУБИТЕ информацията, която вече сте въвели.