Нова версия на WinMag - версия 30.01

01 Януари 2023

Новата версия на WinMag 30.01 от 01.01.2023 г. включва:

  • Актуалната митническа тарифа и последните промени във функционалните спецификаци