Нова версия на WinMag - версия 30.02

14 Февруари 2023

Новата версия на WinMag 30.02 от 14.02.2023 г. включва:

  • Актуализация на номенклатурата Вид документ - добавените са кодове Y106, Y113 и др.