Нова версия на WinMag - версия 31.06

18 Септември 2023

Новата версия на WinMag 31.06 от 18.09.2023 г. включва:

  • - Актуализация съобразно функционални спецификации 1.60 за МАСИ.
  • - Добавена е Справка за декларацията, която показва отделните и общите стойности на стоките. Тя се показва от меню Данни, Справки, Справки за декларацията:

  • - Добавено е поле Общо опаковки, което показва информативно общата сума на всички опаковки на стоките.
  • - Клетката "Брутно тегло" в пратка изчислява (сумира) стойностите от Брутната маса от стоките.
  • - Редактиран е начинът за изчисление на Статистическата стойност в стоката, съобразно изисквания на АМ.
  • - Оправен е проблемът с изтриването и преместването на стоки, които си запазваха старият пореден номер.
  • - Скролът е направен да е по-бърз (използва по-голям интервал). 
  • - Във формата за Транзит (МИСТ) е добавен панел Митнически вземания.
  • - Поредният номер при генериране на ЛРН се редактира от формата на декларатора:

 


 

За получаване на актуална информация и новини относно програмен продукт WinMag, може да се присъедините (абонирате) към нашите канали във Viber и Telegram:

Viber канал

Telegram канал

За обратна информация и препоръки, може да изпращате на следната електронна поща:

winmag@unisoft-bg.com