AccountMag

AccountMag

AccountMag e програма за попълване, разпечатване и съхраняване на счетоводните отчети и статистическите справки, както и на всички банкови документи. Програмата позволява запазване на често използвана информация в библиотеки (шаблони) за улеснение на попълването.


БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ:
• Вносна бележка
• Нареждане разписка
• Преводно нареждане за директен дебит (Платежно искане)
• Преводно нареждане за кредитен превод (Платежно нареждане)
• Преводно нареждане за плащане от/към бюджета
• Преводно нареждане за плащане от/към бюджета разширено

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ:
• Счетоводен баланс
    - Актив
    - Пасив
• Отчет за приходите и разходите
• Справка за приходите и разходите от лихви
• Справка за паричните потоци по прекия метод
• Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи
• Справка за участията в капиталите на други предприятия
• Справка за ценните книжа
• Отчет за собствения капитал
• Справка за извънредните приходи и разходи
• Справка за финансовите резултати
• Справка за данъци от печалбата върху временните разлики

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ:
• Среден списъчен брой, списъчен брой и средства за работна заплата
• Наети лица по трудово или служебно правоотношение
• Начислени средства за работна заплата и разходи за работодателя
• Справка за разходите за придобиване на дълготрайните материални активи

ПРЕДИМСТВА:
Спестява много писане
    - Автоматично попълване на еднаквите за всички формуляри данни;
    - Връзка между данните от сметките по сметкоплана и данните от кодовете на отчетите;
    - Поддържа библиотеки за банковите документи;
Спестява много смятане
    - Автоматично изчисляване на данните в резултативните полета на отчетите и справките;
    - Бързо и точно извършване на входящия контрол;
Спестява много проверки
    - Извършва проверка за коректността на данните в различните кодове на отделните документи;
    - Спазва всички предвидени входящи контроли, обвързващи отделните показатели и статии на Счетоводния баланс, ОПР, Отчета за паричните потоци и пр.
    - Вграден "Експерт", указващ връзките между отделните кодове;
    - Разпечатване на банковите документи върху готов формуляр или върху бял лист. Разпечатване на два екземпляра върху един лист А 4;
    - Лесна за ползване и усвояване;

В момента няма изглед изображения за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

No Описание Цена
AccountMag
1. Първо работно място - лизенз за първите 12 месеца 240 лв.
2. Всяко следващо работно място - лизенз за първите 12 месеца 120 лв.
Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
3. Първо работно място 150 лв.
4. Всяко следващо работно място 75 лв.
 • Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • Свържете се с някой от нашите дистрибутори

AccountMag - версия 4.1 от 19.11.2009г.

Демонстрационната версия на AccountMag ползва всички функции на регистрираната, с изключение на преглед-отпечатването на формулярите, като добавя надпис “ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ”

В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.07.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта