FinanceMag

FinanceMag e софтуер за извършване на финансов анализ на годишни финансови отчети и резултатите от текущите счетоводни записвания. Изготвя текущи и периодични счетоводни отчети и статистически справки и финансови анализи на основата на отчетите и справките - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите. Предлага богат набор от справки и анализи, а също така потребителят може и сам да зададе критериите и показателите, по които да му бъде предоставена желаната от него информация.

Всеки собственик и управител на фирма се нуждае от навременна и надеждна информация за икономическото здраве на своята компания. Основното предназначение на финансовите анализи е да представи вярна и пълна картина за това как е работила фирмата през даден период от време, какво отражение дават върху нейната стойност, върху дохода (печалбата) й едни или други решения, взети от ръководството, нови начини на организация на дейността й, използването на нови технологии, закупуването на нови активи, наемането или освобождаването на хора, откриването или закриването на отдели, производства, пускането или спирането на различни продукти и услуги, появата на конкурентни играчи и продукти на пазара, промяната във вкусовете на потребителите и пр.

С помощта на информационната система за финансови анализи може да следите онзи икономически фактор, който сте избрали като показател за икономическата ефективност от дейността на вашата фирма, например: печалба на клиент, печалба на служител, печалба на търговска марка, печалба на единица произведена продукция (услуга) и пр. Така във всеки момент ще знаете какви са оборотите на вашия икономически двигател, изнемогва ли, дави ли се, липсва ли му мощност, набира ли сила, как се отразяват различните промени във външната и вътрешната среда на фирмата върху неговата работа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНАЛИЗА:
• Анализ на структурата и движението на активите;
• Анализ на структурата и движението на пасивите;
• Анализ на структурата и движението на приходите;
• Анализ на структурата и движението на разходите;
• Анализ на структурата и движението на финансовия резултат;
• Анализ на структурата и движението на паричните потоци;
• Анализ на рентабилност;
• Анализ на ефективност;
• Анализ на оборотния капитал и на ликвидността;
• Анализ на задлъжнялостта;
• Анализ на кредитоспособността и на застрашеността от фалит и др.

Резултатите от анализа могат  да послужат като основа за вземането на управленски решения от страна на съветите на директорите, изпълнителните директори и управителите, както и от специалистите в предприятията при изпълнение на служебните им задължения.

Те могат да се използват и от:
• Одиторите при осъществяване на независимия финансов одит;
• Длъжностните лица, извършваши финансов одит;
• Банките и другите финансови предриятия при оценка на финансовото състояние на предприятията и тяхната кредитоспособност;
• Юридически и физически лица при закупуване на обособени части или акции, включително и предлагани за търгуване на финансовата борса.

FinanceMag включва програмата AccountMag

В момента няма изглед изображения за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

No Описание Цена
FinanceMag
1. Първо работно място - лизенз за първите 12 месеца 720 лв.
2. Всяко следващо работно място - лизенз за първите 12 месеца 360 лв.
Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
3. Първо работно място 360 лв.
4. Всяко следващо работно място 180 лв.
 • Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • Свържете се с някой от нашите дистрибутори

FinanceMag

Инсталацията на FinanceMag включва и инсталация на програмата AccountMag.

Демонстрационната версия на FinanceMag не позволява импортирането на данни, а ползва примерни.

В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.07.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта