hero-image

Софтуерни решения за Вашия бизнес

Новини

Нова версия на WinMag - версия 32.07

Актуализации на номенклатури, свързани с вид на документ "Y..."

Нова версия на WinMag - версия 32.06

Актуализации на функционалности и номенклатури на програмата...

Нова версия на TaxStoreGen 14.1 и TaxStorePro 14.1

Обновени са функционалните спецификации, свързани с е-АД (ПАД)...

Продукти

BusinessMag

управление на стопанска дейност (ERP), одобрена и за СУПТО

TaxStoreGen

автоматизирана система за отчетност за управление на данъчен склад

WinMag

попълване на митнически документи

SafeMag

склад под митнически контрол

Unitronic

електронна система за управление на бензиностанции (ЕСФП)

Интрастат

уебсайт за водене на електронен дневник и създаване на Интрастат декларация в XML формат

TrackZerver

уебсайт за следене и управление на моторни превозни средства чрез GPS/GSM/GPRS услуги