Новини

08 Юли 2022
Обновени са функционалните спецификации за намалени акцизни ставки, в сила от 09.07.2022г...
17 Юни 2022
Актуализация на номенклатурата Допълнителен режим...
15 Юни 2022
Актуализация на функционалните спецификаци на МИСВ - добавена е възможност за попълване на повече полета в кл. 1/11 Допълнителен режим
08 Май 2022
Актуализация във връзка с променения линк към ТАРИК и изчисляването на Държавните вземания...
03 Май 2022
Актуализация на система-система, която използва SSL връзка, вместо VPN тунел...
04 Април 2022
Замяна на B2B VPN тунелите до Агенция Митници със SSL сертификати...
31 Март 2022
Актуализация на номенклатурата Вид на документа...
15 Март 2022
Актуализация на номенклатурите...
14 Февруари 2022
Ново поле в декларацията за вътресъюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“
27 Януари 2022
Актуализация на номенклатурите на Митническите учреждения и Допълнителните мерни единици...
01 Януари 2022
Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2022г...
17 Април 2021
Актуализация на спецификации за МИСВ...
01 Февруари 2021
Промяна свързана с износ към Великобритания - кл.1 EU, кл. 17 GB...
01 Януари 2021
Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2021г...
14 Юли 2020
От 01.07.2020 г. се преместихме на нов адрес - София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
14 Април 2020
Обновени са функционалните спецификации относно кл. "Стойност на сделката", в сила от 15.04.2020г...
24 Февруари 2020
Актуализация на спецификации за МИСВ от 24.02.2020г...
13 Февруари 2020
Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 13.02.2020г...
13 Януари 2020
Обновени са функционалните спецификации...
07 Януари 2020
BusinessMag беше одобрена за СУПТО в съответствие с изискванията на Наредба Н-18
01 Януари 2020
Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2020г...
01 Юли 2019
Обновени са спецификациите за МИСВ, включващи нови правила и код 9РА в кл. 1/11 Допълнителен режим..
21 Май 2019
Обновени са спецификациите за МИСВ и МИСИ...
15 Април 2019
Обновени са функционалната спецификация и функции на програмата...
01 Април 2019
Обновена е функционалната спецификация...
13 Март 2019
Добавена е допълнителна функционалност за Транспорните разходи и застраховки с ков АК...
07 Февруари 2019
Добавено е копиране от ЕАД в ДВС и печат на баркод...
29 Януари 2019
Добавен е печат на декларацията...
24 Януари 2019
Добавени са Справка "Митнически задължения" и Справка "Добавяния и приспадания", където обобщено в табличен вид могат да се видят и разпечатат съответните стойности...
16 Януари 2019
Добавено e изчисляване на Държавните Вземания (Мито и ДДС)...
11 Януари 2019
Добавени са изчислението на статистическата стойност и разпределение на транспортните разходи...
08 Януари 2019
Отстранен е проблемът при работа на монитори с по-малка резолюция...
07 Януари 2019
Актуализация, свързана с влизането в сила новата система МИСВ...
26 Ноември 2018
От 08.01.2019 г. влиза в сила новата система МИСВ за подаване на МДВ и ДВС...
17 Юли 2018
Обновена е функционалната спецификация за режим ИЗНОС...
12 Април 2018
Добавена е функционалност: отпечатват се транспортните разходи при внос...
12 Март 2018
Промени във функционалните спецификации, позволяващи прикачане на XML файл в МИСТ...
30 Януари 2018
Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 15.02.2018г...
03 Януари 2018
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2018г.
22 Ноември 2017
Добавено е ново правило за режим ИЗНОС - RBG100..
16 Ноември 2017
Добавена е функционалност: копиране на приложени документи и контейнери в следващи стоки; едновременна проверка на всички тарифни позиции...
09 Октомври 2017
Обновена е функционалната спецификация, митническата тарифа и кодове на документите...
09 Септември 2017
На 9 септември 2017 г. фирмата празнува 25 години от създаването си...
28 Юли 2017
Актуализация на митническата тарифа...
23 Юни 2017
Обновени са функционалните спецификации за АД, както и баркод отпечатването...
02 Юни 2017
Обновени са функционалните спецификации - добавена възможност за прикачане на транзакциите от ПАД в XML и са добавени нови статуси за бандероли...
18 Май 2017
Променен е адресът на Консултационния модул на ТАРИК...
09 Май 2017
Обновена е функционалната спецификация...
28 Февруари 2017
Обновена е функционалната спецификация...
09 Февруари 2017
Обновяване и добавяне на функционалности при обработката на ЕАД (ДЕАД), ДВС и ДС...
02 Февруари 2017
Обновени са функционалните спецификации и са добавени функционалности...
03 Януари 2017
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2017г.
10 Ноември 2016
Промяна в номенклатура "Вид сделка (кл.24)"
08 Август 2016
Обновени са функционалните спецификации...
08 Юли 2016
Допълнителният артикулен код е добавен в структурата на XML, добавени са нови статуси в Протокола за бандеролите...
16 Май 2016
Обновена форма за отпечатване на декларацията за митническата стойност
Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за временно складиране /манифест/
04 Май 2016
Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за митническата стойност
22 Април 2016
Обновени са функционалните спецификации за режим Износ...
24 Февруари 2016
Добавени са контролна точка и номер на транзакция в уеб-базинарото приложение...
16 Февруари 2016
Обяснения за работа с WinMag при износ за Сърбия...
12 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации...
08 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г
08 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г
01 Февруари 2016
Добавен е код RS за Сърбия...
01 Януари 2016
Обновени са функционалните спецификации във връзка с промените при подаване на Приложение 14а...
01 Януари 2016
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2016г.
04 Декември 2015
Променени са номенклатурите за кл. 17 - "Държава на получаване" при режим ИЗНОС...
08 Октомври 2015
Добавен е Отчет за бандероли...
11 Август 2015
Добавена е функционалност за генериране на ЛРН при Изнасяне...
10 Август 2015
Обновяване на спецификации поради влизане в сила на новата система за износ МИСИ...
01 Юли 2015
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 01.07.2015г...
30 Юни 2015
Промяна в митническата тарифа и номенклатурите ...
14 Април 2015
Обновени са функционалните спецификации, обновен е начинът на създаване и водене на инвентаризация, добена е възможност за копиране на документ, други новости...
23 Януари 2015
Промяна в номенклатурата за Митническите учреждения в ЕС...
06 Януари 2015
Митническата тарифа към 05.01.2015г.
01 Януари 2015
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2015г.
16 Декември 2014
Промяна в кодовете на митиниците
09 Декември 2014
Обновена е с промяната във функционалната спецификация на ОДН...
27 Ноември 2014
Добавено е Уведомление за представяне на стоките към Манифеста...
08 Юли 2014
Нови митници: BG001013 - МП Нефтопристанище и BG004311 - МБ Троян
08 Юли 2014
Обновени са функционалните спецификации, добавен е код за Протокол с ваучери...
04 Юли 2014
Обновена е митническата тарифа...
01 Юли 2014
Обновена е митническата тарифа...
02 Юни 2014
Обновена е митническата тарифа...
10 Април 2014
Обновена е номенклатурата в кл.37
04 Април 2014
Обновени са функционалните спецификации и е добавен нов статус на ПАД - Разделен...
20 Март 2014
Обновени са функционалните спецификации и е оправена проверката за начално зареждане, след инсталацията на версия 9.4 (8.4)...
14 Март 2014
Обновена е номенклатурата в кл.44
13 Февруари 2014
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 13.02.2014г...
04 Февруари 2014
Нова бланка за CMR
24 Януари 2014
Обновени са номенклатурите съобразно националните спецификации...
08 Януари 2014
Обновена е Митническа тарифа за 2014г.
07 Януари 2014
Обновени са номенклатурите и Митническата тарифа за 2014г...
08 Октомври 2013
Промяна на допълнителните мерни единици в митническата тарифа...
03 Септември 2013
Промяна в кодовете на митническите учреждения в ЕС ...
19 Август 2013
Поради честите повреди на телефон (02) 9201760 добавихме нови телефонни номера...
05 Август 2013
Обновени са възможностите за работа с допълнителна мерна единица и са добавени транзакционните номера в Дневник складова наличност...
01 Август 2013
Промяна в тарифните кодове и кодовете на митническите учреждения на ЕС...
01 Юли 2013
Обновени са съобразно влизащият в сила транцакционен режим от 01.07.2013г...
13 Май 2013
Отстранени са грешки при генериране на Дневник складова наличност...
08 Май 2013
Обновена е версията за подаване на Акцизна декларация...
04 Април 2013
Обновена е таблицата на съвместимостите...
12 Февруари 2013
Излезе нова версия на TaxStoreGen 8.2* от 12.02.2013г.
29 Януари 2013
Обработка на съобщенията за обобщена декларация за напускане (ОДН)...
17 Януари 2013
Обновена е съобразно промените в Наредба №Н-17 за писменото деклариране чрез Единния административен документ...
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.07.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта