Новини

Нова версия на WinMag - версия 32.08

Актуализации на номенклатури, тарифа и функционалности...


Нова версия на WinMag - версия 32.07

Актуализации на номенклатури, свързани с вид на документ "Y..."


Нова версия на WinMag - версия 32.06

Актуализации на функционалности и номенклатури на програмата...


Нова версия на TaxStoreGen 14.1 и TaxStorePro 14.1

Обновени са функционалните спецификации, свързани с е-АД (ПАД)...


Нова версия на WinMag - версия 32.05

Актуализации на функционалности и номенклатури на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 32.04

Актуализации на функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 32.03

Актуализации на функционалности и номенклатури на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 32.02

Добавена е новата версия на система за внасяне МИСВ...


Нова версия на WinMag - версия 32.01

Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2024 г...


Нова версия на WinMag - версия 31.09

Актуализации на функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.08

Актуализации на функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.07

Добавен е ОДН и актуализации на функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.06

Актуализации на функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.05

Актуализации на номенклатури и функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.04

Актуализации на номенклатури и функционалности на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 31.02

Нова версия (генерация) на WinMag, съобразно влизането в сила на МАСИ и МИСТ 2...


Информация за WinMag относно МАСИ и МИСТ2

Във връзка с пускането на новите системи МАСИ и МИСТ2 от 28.08.2023 г., ще бъде пусната нова версия на WinMag...


Нова версия на TaxStoreGen 13.8 и TaxStorePro 12.8

Обновени са функционалните спецификации...


Нова версия на WinMag - версия 30.02

Актуализация на номенклатурата Вид документ - добавените са кодове Y106, Y113 и др...


Нова версия на TaxStoreGen 13.7 и TaxStorePro 12.7

Обновени са функционалните спецификации относно ОПД (e-ОАД), в сила от 13.02.2023г...


Нова версия на TaxStoreGen 13.6

Добавено е Уведомление за свободни капацитети...


Нова версия на WinMag - версия 30.01

Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2023 г...


Нова версия на WinMag - версия 29.11

Актуализация на номенклатурата Вид документ - добавените са кодове Y997 и Y998...


Нова версия на WinMag - версия 29.10

Актуализация на номенклатурата Държава на получаване при Износ - Украйна е под режим EU...


Унисофт на 30 години

На 09.09.1992 г. е основана фирма Унисофт ЕООД и днес празнува 30 годишен юбилей...


Нова версия на TaxStoreGen 13.5

Обновени са функционалните спецификации за намалени акцизни ставки, в сила от 09.07.2022г...


Нова версия на WinMag - версия 29.09

Актуализация на номенклатурата Допълнителен режим...


Нова версия на WinMag - версия 29.08

Актуализация на функционалните спецификаци на МИСВ - добавена е възможност за попълване на повече полета в кл. 1/11 Допълнителен режим...


Нова версия на WinMag - версия 29.07

Актуализация във връзка с променения линк към ТАРИК и изчисляването на Държавните вземания...


Нова версия на WinMag - версия 29.06

Актуализация на система-система, която използва SSL връзка, вместо VPN тунел...


S2S връзка с Агенция Митници

Замяна на B2B VPN тунелите до Агенция Митници със SSL сертификати...


Нова версия на WinMag - версия 29.05

Актуализация на номенклатурата Вид на документа...


Нова версия на WinMag - версия 29.04

Актуализация на номенклатурите...


Ново поле в интрастат

Ново поле в декларацията за вътресъюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“


Нова версия на WinMag - версия 29.02

Актуализация на номенклатурите на Митническите учреждения и Допълнителните мерни единици...


Нова версия на WinMag - версия 29.01

Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2022 г...


Нова версия на WinMag - версия 28.03

Актуализация на спецификации за МИСВ...


Нова версия на WinMag - версия 28.02

Промяна свързана с износ към Великобритания - кл.1 EU, кл. 17 GB...


Нова версия на WinMag - версия 28.01

Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2021г...


Нов адрес на офисът ни

От 01.07.2020 г. се преместихме на нов адрес - София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4


Нова версия на TaxStoreGen 13.3 и TaxStorePro 12.3

Обновени са функционалните спецификации относно кл. "Стойност на сделката", в сила от 15.04.2020г...


Нова версия на WinMag - версия 27.02

Актуализация на спецификации за МИСВ от 24.02.2020г...


Нова версия на TaxStoreGen 13.2 и TaxStorePro 12.2

Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 13.02.2020г...


Нова версия на TaxStoreGen 13.1 и TaxStorePro 12.1

Обновени са функционалните спецификации...


Одобрение за СУПТО

BusinessMag беше одобрена за СУПТО в съответствие с изискванията на Наредба Н-18


Нова версия на WinMag - версия 27.01

Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2020г...


Нова версия на WinMag - версия 26.16

Обновени са спецификациите за МИСВ, включващи нови правила и код 9РА в кл. 1/11 Допълнителен режим..


Нова версия на WinMag - версия 26.15

Обновени са спецификациите за МИСВ и МИСИ...


Нова версия на WinMag - версия 26.14

Обновени са функционалната спецификация и функции на програмата...


Нова версия на WinMag - версия 26.13

Обновена е функционалната спецификация...


Нова версия на WinMag - версия 26.12

Добавена е допълнителна функционалност за Транспорните разходи и застраховки с ков АК...


Нова версия на WinMag - версия 26.11

Добавено е копиране от ЕАД в ДВС и печат на баркод...


Нова версия на WinMag - версия 26.10

Добавен е печат на декларацията...


Нова версия на WinMag - версия 26.08

Добавени са Справка "Митнически задължения" и Справка "Добавяния и приспадания", където обобщено в табличен вид могат да се видят и разпечатат съответните стойности...


Нова версия на WinMag - версия 26.07

Добавено e изчисляване на Държавните Вземания (Мито и ДДС)...


Нова версия на WinMag - версия 26.05

Добавени са изчислението на статистическата стойност и разпределение на транспортните разходи...


Нова версия на WinMag - версия 26.02

Отстранен е проблемът при работа на монитори с по-малка резолюция...


Нова версия на WinMag - версия 26.01

Актуализация, свързана с влизането в сила новата система МИСВ...


МИСВ - нова Митническа Информационна Система за Внасяне

От 08.01.2019 г. влиза в сила новата система МИСВ за подаване на МДВ и ДВС...


Нова версия на WinMag - версия 25.05

Обновена е функционалната спецификация за режим ИЗНОС...


Нова версия на WinMag - версия 25.03

Добавена е функционалност: отпечатват се транспортните разходи при внос...


Нова версия на TransitMag - версия 8.1

Промени във функционалните спецификации, позволяващи прикачане на XML файл в МИСТ...


Нова версия на TaxStoreGen 12.4 и TaxStorePro 11.4

Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 15.02.2018г...


Нова версия на WinMag - версия 25.02

Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2018г.


Нова версия на WinMag - версия 24.09

Добавено е ново правило за режим ИЗНОС - RBG100..


Нова версия на WinMag - версия 24.08

Добавена е функционалност: копиране на приложени документи и контейнери в следващи стоки; едновременна проверка на всички тарифни позиции...


Нова версия на WinMag - версия 24.07

Обновена е функционалната спецификация, митническата тарифа и кодове на документите...


Унисофт ЕООД навърши 25 години

На 9 септември 2017 г. фирмата празнува 25 години от създаването си...


Нова версия на WinMag - версия 24.06

Актуализация на митническата тарифа...


Нова версия на TaxStoreGen 12.3 и TaxStorePro 11.3

Обновени са функционалните спецификации за АД, както и баркод отпечатването...


Нова версия на TaxStoreGen 12.2 и TaxStorePro 11.2

Обновени са функционалните спецификации - добавена възможност за прикачане на транзакциите от ПАД в XML и са добавени нови статуси за бандероли...


Нова версия на WinMag - версия 24.05

Променен е адресът на Консултационния модул на ТАРИК...


Нова версия на WinMag - версия 24.04

Обновена е функционалната спецификация...


Нова версия на WinMag - версия 24.03

Обновена е функционалната спецификация...


Нова версия на WinMag - версия 24.02

Обновяване и добавяне на функционалности при обработката на ЕАД (ДЕАД), ДВС и ДС...


Нова версия на TaxStoreGen 12.1 и TaxStorePro 11.1

Обновени са функционалните спецификации и са добавени функционалности...


Нова версия на WinMag - версия 24.01/01

Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2017г.


Нова версия на WinMag - версия 23.01/10

Промяна в номенклатура "Вид сделка (кл.24)"


Нова версия на TaxStoreGen 11.4 и TaxStorePro 10.4

Обновени са функционалните спецификации...


Нова версия на TaxStoreGen 11.3.1 и TaxStorePro 10.3.1

Допълнителният артикулен код е добавен в структурата на XML, добавени са нови статуси в Протокола за бандеролите...


Нова версия на WinMag - версия 23.01/07

Обновена форма за отпечатване на декларацията за митническата стойност
Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за временно складиране /манифест/


Нова версия на WinMag - версия 23.01/06

Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за митническата стойност


Нова версия на WinMag - версия 23.01/05

Обновени са функционалните спецификации за режим Износ...


Нова версия на TaxStoreGen 11.2 и TaxStorePro 10.2

Добавени са контролна точка и номер на транзакция в уеб-базинарото приложение...


!!! ВАЖНО !!! при износ за Сърбия

Обяснения за работа с WinMag при износ за Сърбия...


Нова версия на TaxStoreGen 11.1 и TaxStorePro 10.1

Обновени са функционалните спецификации...


Нова версия на WinMag - версия 23.01/04

Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г


Нова версия на TransitMag - версия 07.01

Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г


Нова версия на WinMag - версия 23.01/03

Добавен е код RS за Сърбия...


Нова версия на TaxStoreGen 10.4 и TaxStorePro 9.4

Обновени са функционалните спецификации във връзка с промените при подаване на Приложение 14а...


Нова версия на WinMag - версия 23.01/01

Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2016г.


Нова версия на WinMid - 22.01/07

Променени са номенклатурите за кл. 17 - "Държава на получаване" при режим ИЗНОС...


Нова версия на TaxStoreGen 10.3 и TaxStorePro 9.3

Добавен е Отчет за бандероли...


Нова версия на WinMid - 22.01/06

Добавена е функционалност за генериране на ЛРН при Изнасяне...


Нова версия на WinMag - версия 22.01/05

Обновяване на спецификации поради влизане в сила на новата система за износ МИСИ...


Нова версия на TaxStoreGen 10.2.1 и TaxStorePro 9.2.1

Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 01.07.2015г...


Нова версия на WinMag - версия 22.01/04

Промяна в митническата тарифа и номенклатурите ...


Нова версия на TaxStoreGen 10.1 и TaxStorePro 9.1

Обновени са функционалните спецификации, обновен е начинът на създаване и водене на инвентаризация, добена е възможност за копиране на документ, други новости...


Нова версия на WinMag - версия 22.01/03

Промяна в номенклатурата за Митническите учреждения в ЕС...


Нова версия на WinMag - версия 22.01/02

Митническата тарифа към 05.01.2015г.


Нова версия на WinMag - версия 22.01/01

Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2015г.


Нова версия на WinMag - версия 21.01/13

Промяна в кодовете на митиниците


Нова версия на WinMag - версия 21.01/12

Обновена е с промяната във функционалната спецификация на ОДН...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/11

Добавено е Уведомление за представяне на стоките към Манифеста...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/10

Нови митници: BG001013 - МП Нефтопристанище и BG004311 - МБ Троян


Нова версия на TaxStoreGen 9.6

Обновени са функционалните спецификации, добавен е код за Протокол с ваучери...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/09

Обновена е митническата тарифа...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/08

Обновена е митническата тарифа...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/07

Обновена е митническата тарифа...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/06

Обновена е номенклатурата в кл.37


Нова версия на TaxStoreGen 9.5 и TaxStorePro 8.5

Обновени са функционалните спецификации и е добавен нов статус на ПАД - Разделен...


Нова версия на TaxStoreGen 9.4.1 и TaxStorePro 8.4.1

Обновени са функционалните спецификации и е оправена проверката за начално зареждане, след инсталацията на версия 9.4 (8.4)...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/05

Обновена е номенклатурата в кл.44


Нова версия на TaxStoreGen 9.3 и TaxStorePro 8.3

Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 13.02.2014г...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/04

Нова бланка за CMR


Нова версия на TaxStoreGen 9.2 и TaxStorePro 8.2

Обновени са номенклатурите съобразно националните спецификации...


Нова версия на WinMag - версия 21.01/03

Обновена е Митническа тарифа за 2014г.


Нова версия на TaxStoreGen 9.1 и TaxStorePro 8.1

Обновени са номенклатурите и Митническата тарифа за 2014г...


Нова версия на WinMag - версия 20.02/07

Промяна на допълнителните мерни единици в митническата тарифа...


Нова версия на WinMag - версия 20.02/06

Промяна в кодовете на митническите учреждения в ЕС ...


Нови телефонни номера - (02) 4264598, 088 7106541

Поради честите повреди на телефон (02) 9201760 добавихме нови телефонни номера...


Нова версия на TaxStoreGen 8.9 и TaxStorePro 7.8

Обновени са възможностите за работа с допълнителна мерна единица и са добавени транзакционните номера в Дневник складова наличност...


Нова версия на WinMag - версия 20.02/05

Промяна в тарифните кодове и кодовете на митническите учреждения на ЕС...


Нова версия на TaxStoreGen 8.8 и TaxStorePro 7.7

Обновени са съобразно влизащият в сила транцакционен режим от 01.07.2013г...


Нова версия на TaxStoreGen 8.7 и TaxStorePro 7.6

Отстранени са грешки при генериране на Дневник складова наличност...


Нова версия на TaxStoreGen 8.6 и TaxStorePro 7.5

Обновена е версията за подаване на Акцизна декларация...


Нова версия на TaxStoreGen 8.5 и TaxStorePro 7.4

Обновена е таблицата на съвместимостите...


Нова версия на TaxStoreGen 8.2

Излезе нова версия на TaxStoreGen 8.2* от 12.02.2013г.


Нова версия на WinMag - версия 20.02/04

Обработка на съобщенията за обобщена декларация за напускане (ОДН)...


Нова версия на WinMag - версия 20.02/03

Обновена е съобразно промените в Наредба №Н-17 за писменото деклариране чрез Единния административен документ...