Новини

17 Април 2021
Актуализация на спецификации за МИСВ...
01 Февруари 2021
Промяна свързана с износ към Великобритания - кл.1 EU, кл. 17 GB...
01 Януари 2021
Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2021г...
14 Юли 2020
От 01.07.2020 г. се преместихме на нов адрес - София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
14 Април 2020
Обновени са функционалните спецификации относно кл. "Стойност на сделката", в сила от 15.04.2020г...
24 Февруари 2020
Актуализация на спецификации за МИСВ от 24.02.2020г...
13 Февруари 2020
Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 13.02.2020г...
13 Януари 2020
Обновени са функционалните спецификации...
07 Януари 2020
BusinessMag беше одобрена за СУПТО в съответствие с изискванията на Наредба Н-18
01 Януари 2020
Актуализация на митническата тарифа и номенклатури към 01.01.2020г...
01 Юли 2019
Обновени са спецификациите за МИСВ, включващи нови правила и код 9РА в кл. 1/11 Допълнителен режим..
21 Май 2019
Обновени са спецификациите за МИСВ и МИСИ...
15 Април 2019
Обновени са функционалната спецификация и функции на програмата...
01 Април 2019
Обновена е функционалната спецификация...
13 Март 2019
Добавена е допълнителна функционалност за Транспорните разходи и застраховки с ков АК...
07 Февруари 2019
Добавено е копиране от ЕАД в ДВС и печат на баркод...
29 Януари 2019
Добавен е печат на декларацията...
24 Януари 2019
Добавени са Справка "Митнически задължения" и Справка "Добавяния и приспадания", където обобщено в табличен вид могат да се видят и разпечатат съответните стойности...
16 Януари 2019
Добавено e изчисляване на Държавните Вземания (Мито и ДДС)...
11 Януари 2019
Добавени са изчислението на статистическата стойност и разпределение на транспортните разходи...
08 Януари 2019
Отстранен е проблемът при работа на монитори с по-малка резолюция...
07 Януари 2019
Актуализация, свързана с влизането в сила новата система МИСВ...
26 Ноември 2018
От 08.01.2019 г. влиза в сила новата система МИСВ за подаване на МДВ и ДВС...
17 Юли 2018
Обновена е функционалната спецификация за режим ИЗНОС...
12 Април 2018
Добавена е функционалност: отпечатват се транспортните разходи при внос...
12 Март 2018
Промени във функционалните спецификации, позволяващи прикачане на XML файл в МИСТ...
30 Януари 2018
Обновени са функционалните спецификации, променена е спецификацията на е-АД (ПАД) от 15.02.2018г...
03 Януари 2018
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2018г.
22 Ноември 2017
Добавено е ново правило за режим ИЗНОС - RBG100..
16 Ноември 2017
Добавена е функционалност: копиране на приложени документи и контейнери в следващи стоки; едновременна проверка на всички тарифни позиции...
09 Октомври 2017
Обновена е функционалната спецификация, митническата тарифа и кодове на документите...
09 Септември 2017
На 9 септември 2017 г. фирмата празнува 25 години от създаването си...
28 Юли 2017
Актуализация на митническата тарифа...
23 Юни 2017
Обновени са функционалните спецификации за АД, както и баркод отпечатването...
02 Юни 2017
Обновени са функционалните спецификации - добавена възможност за прикачане на транзакциите от ПАД в XML и са добавени нови статуси за бандероли...
18 Май 2017
Променен е адресът на Консултационния модул на ТАРИК...
09 Май 2017
Обновена е функционалната спецификация...
28 Февруари 2017
Обновена е функционалната спецификация...
09 Февруари 2017
Обновяване и добавяне на функционалности при обработката на ЕАД (ДЕАД), ДВС и ДС...
02 Февруари 2017
Обновени са функционалните спецификации и са добавени функционалности...
03 Януари 2017
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2017г.
10 Ноември 2016
Промяна в номенклатура "Вид сделка (кл.24)"
08 Август 2016
Обновени са функционалните спецификации...
08 Юли 2016
Допълнителният артикулен код е добавен в структурата на XML, добавени са нови статуси в Протокола за бандеролите...
16 Май 2016
Обновена форма за отпечатване на декларацията за митническата стойност
Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за временно складиране /манифест/
04 Май 2016
Обновена форма за попълване и отпечатване на декларацията за митническата стойност
22 Април 2016
Обновени са функционалните спецификации за режим Износ...
24 Февруари 2016
Добавени са контролна точка и номер на транзакция в уеб-базинарото приложение...
16 Февруари 2016
Обяснения за работа с WinMag при износ за Сърбия...
12 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации...
08 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г
08 Февруари 2016
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 08.02.2016г
01 Февруари 2016
Добавен е код RS за Сърбия...
01 Януари 2016
Обновени са функционалните спецификации във връзка с промените при подаване на Приложение 14а...
01 Януари 2016
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2016г.
04 Декември 2015
Променени са номенклатурите за кл. 17 - "Държава на получаване" при режим ИЗНОС...
08 Октомври 2015
Добавен е Отчет за бандероли...
11 Август 2015
Добавена е функционалност за генериране на ЛРН при Изнасяне...
10 Август 2015
Обновяване на спецификации поради влизане в сила на новата система за износ МИСИ...
01 Юли 2015
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 01.07.2015г...
30 Юни 2015
Промяна в митническата тарифа и номенклатурите ...
14 Април 2015
Обновени са функционалните спецификации, обновен е начинът на създаване и водене на инвентаризация, добена е възможност за копиране на документ, други новости...
23 Януари 2015
Промяна в номенклатурата за Митническите учреждения в ЕС...
06 Януари 2015
Митническата тарифа към 05.01.2015г.
01 Януари 2015
Актуализация на митническата тарифа към 01.01.2015г.
16 Декември 2014
Промяна в кодовете на митиниците
09 Декември 2014
Обновена е с промяната във функционалната спецификация на ОДН...
27 Ноември 2014
Добавено е Уведомление за представяне на стоките към Манифеста...
08 Юли 2014
Нови митници: BG001013 - МП Нефтопристанище и BG004311 - МБ Троян
08 Юли 2014
Обновени са функционалните спецификации, добавен е код за Протокол с ваучери...
04 Юли 2014
Обновена е митническата тарифа...
01 Юли 2014
Обновена е митническата тарифа...
02 Юни 2014
Обновена е митническата тарифа...
10 Април 2014
Обновена е номенклатурата в кл.37
04 Април 2014
Обновени са функционалните спецификации и е добавен нов статус на ПАД - Разделен...
20 Март 2014
Обновени са функционалните спецификации и е оправена проверката за начално зареждане, след инсталацията на версия 9.4 (8.4)...
14 Март 2014
Обновена е номенклатурата в кл.44
13 Февруари 2014
Обновени са функционалните спецификации, влизащи в сила от 13.02.2014г...
04 Февруари 2014
Нова бланка за CMR
24 Януари 2014
Обновени са номенклатурите съобразно националните спецификации...
08 Януари 2014
Обновена е Митническа тарифа за 2014г.
07 Януари 2014
Обновени са номенклатурите и Митническата тарифа за 2014г...
08 Октомври 2013
Промяна на допълнителните мерни единици в митническата тарифа...
03 Септември 2013
Промяна в кодовете на митническите учреждения в ЕС ...
19 Август 2013
Поради честите повреди на телефон (02) 9201760 добавихме нови телефонни номера...
05 Август 2013
Обновени са възможностите за работа с допълнителна мерна единица и са добавени транзакционните номера в Дневник складова наличност...
01 Август 2013
Промяна в тарифните кодове и кодовете на митническите учреждения на ЕС...
01 Юли 2013
Обновени са съобразно влизащият в сила транцакционен режим от 01.07.2013г...
13 Май 2013
Отстранени са грешки при генериране на Дневник складова наличност...
08 Май 2013
Обновена е версията за подаване на Акцизна декларация...
04 Април 2013
Обновена е таблицата на съвместимостите...
12 Февруари 2013
Излезе нова версия на TaxStoreGen 8.2* от 12.02.2013г.
29 Януари 2013
Обработка на съобщенията за обобщена декларация за напускане (ОДН)...
17 Януари 2013
Обновена е съобразно промените в Наредба №Н-17 за писменото деклариране чрез Единния административен документ...
Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.06.2021г.
Контакти
Copyright © 1999-2021 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта