Нова версия на WinMag - версия 29.11

01 Декември 2022

Новата версия на WinMag 29.11 от 01.12.2022г. включва:

  • Актуализация на номенклатурата Вид документ - добавените са кодове Y997 и Y998.