BusinessMag

BusinessMag

BusinessMag e информационна система, представляваща набор от модули, които събират и управляват информация за търговската дейност на фирмата в единна база данни. Модулният принцип на действие на системата гарантира самостоятелната и надежна работа на отделните части. Това дава възможност да се инсталират само онези елементи от BusinessMag, отговарящи на настоящите нужди на клиента, с което се спестяват средства. Принципът е поръчвам и плащам само онова, което в момента ми е необходимо. При разрастване дейността и разнообразяване на потребностите от нови функции, системата позволява допълнително надграждане на останалите модули.

BusinessMag е съвременен и надежден складов, търговски, клиентски и дилърски софтуер, адаптивен към променящите се нужди на клиентите, надежден и лесен за управление. Със своите качества той се нарежда сред най-модерните складови програми за търговия с възможности за интегриране с модули за производство, финансови анализи, счетоводство, управление на отношения с клиенти, управление на човешки ресурси.

BusinessMag FP е разновидност, която е одобрена за софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) според Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. BusinessMag FP работи с касови разплащания при продажби и се свързва директно с Фискален Принтер. Повече информация за СУПТО - www.nap.bg

ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • Доставки, складова наличност, продажби, инвентаризация, каса, отношения с клиенти.
 • Консигнация. Информация и контрол за стоките и обектите, участващи в консигнационните схеми. Неограничен брой на стоките, артикулите, обектите, клиентите.
 • Отсрочено плащане. Надеждна система за следене на дадените стоки и извършените плащания.
 • Партидност. Различни ценови листи. Отстъпки за дилъри и клиенти.
 • Работа с различни валути – на входа, в склада, на изхода.
 • Фактуриране на основата на издадените проформи фактури; възможност за издаване на всякакви други документи.
 • Контрол върху достъпа на работа с информационната система – пълен и подробен протокол за действията на всеки оператор.
 • Всевъзможни справки, засечки и анализи. Генератор за най-често използваните справки.
 • Автоматично генериране на справки в избран от клиента период от денонощието (например нощем).
 • Автоматизирано архивиране на информацията към определен момент във времето (например в края на работното време).

ПРЕДИМСТВА:

 • Индивидуална.
  Това не е еднотипов масов продукт, а програма, която се адаптира към уникалните нужди и предпочитания на всеки конкретен клиент.
 • Гъвкава.
  Ясна и надеждна диференциация между данните за търговските операции и данните за счетоводната отчетност.
 • Всеобхватна.
  Неограничен брой доставчици, складове, стоки, артикули, клиенти. Неограничен брой работни места.
 • Перспективна.
  Позволява допълнително надграждане и добавяне на нови функции при необходимост и желание от страна на  клиента.

 

BusinessMag - Номенклатури BusinessMag - Клиент BusinessMag - Стока BusinessMag - Склад BusinessMag - Списък доставки BusinessMag - Доставка BusinessMag - Преместване между складове BusinessMag - Списък продажби BusinessMag - Продажба BusinessMag - Наличност по складове BusinessMag - Справки

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

Цената на информационна система BusinessMag се формира според избраните модули.

Демонстрация може да се извърши след предварително уговорено място и време.

 • Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • Свържете се с някой от нашите дистрибутори

В момента няма файлове за сваляне за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.07.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта