Интрастат

Това е сайт за тези, които се отчитат по системата ИНТРАСТАТ. Той е алтернатива на модулите на НАП за обработка на данните. Чрез него се предлагат допълнителни възможности за по-функционална работа при водене на електронен дневник (регистър) и създаване на Интрастат декларация в XML формат. Подаването на декларацията се прави чрез средствата на online модула на НАП. Сайтът функционира независимо от структурите на Националната агенция по приходите.

www.intrastat-bg.com

Интрастат

Предназначението на този сайт е да предложи съвременна, лесна и достъпна възможност да се води електронен дневник, да се изготвят Интрастат декларации и съхраняват съответните данни в съответствие с изискванията на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ДВ/23.06.2006г. изм.ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г.).

Предоставена е възможност данните да се запазват само в локалния компютър, или само в базата данни, или и на двете места, като конфиденциалността на данните е гарантирана от законите в страната.

Използването на сайта дава предимството данните да са достъпни винаги, по всяко време на денонощието, независимо къде се намирате.

За Интрастат

ИНТРАСТАТ е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки на Европейския съюз.

В ЕС системата е в сила от 1 януари 1993 година и заменя митническите декларации като източник на информация в ЕС, а в България се прилага от 01.09.2006 година.

В Европейския съюз движението на стоки между страните членки се извършва свободно и не се попълват митнически декларации, тъй като митническата територия е територията на общността. В същото време Общността се нуждае от информация за движението на стоки между отделните страни в съюза.

За решаването на този въпрос в страните членки на ЕС се внедрява системата ИНТРАСТАТ, като алтернативен подход за осигуряване на необходимата информация. 

 

В момента няма изглед изображения за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма видеа за този продукт. Очаквайте скоро.

 • - Месечното абонаментно обслужване е разделено в различни групи, в зависимост от обема информация, който се използва за водене на електронен дневник и за създаването на Интрастат декларация.
 • - Месечният тарифен план се отнася за всеки отделен Интрастат оператор.
 • - Таксуването се извършва на брой редове вписани в електронния дневник и в Интрастат декларацията за даден Интрастат оператор.
 • - Текущото попълване на данни в списъците с документи за Пристигане и/или Изпращане, няма да бъдат таксувани.

 

Подробни цени на плановете може да видите тук.

 • - Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • - Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • - В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • - По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • - Свържете се с някой от нашите дистрибутори

В момента няма файлове за сваляне за този продукт. Очаквайте скоро.

В момента няма секция помощ за този продукт. Очаквайте скоро.