TaxStoreGen

TaxStoreGen

Автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки

TaxStoreGen е програма за управление на данъчен склад, разработена от Унисофт ЕООД в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и на Правилника за прилагането му. С нея се съставят Дневник на складовата наличност и Акцизна данъчна декларация за стоките, които се генерират на базата на въведените и изведените документи от данъчния склад и се записват в XML файл. 
Към програмата е разработено web-базирано приложение (www.taxstoregen.com), което позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки.

Съществуват 4 (четири) разновидности на програмата TaxStoreGen:

 1. TaxStoreGen - изготвяне, съхраняване и разпечатване на справки и на останалите необходими за отчетността документи. 
 2. TaxStorePro - TaxStoreGen + автоматично изчисляване на данъчната основа и автоматично определяне на съответната ставка. 
 3. TaxStoreGen Lite - олекотена версия на TaxStoreGen, работеща с два документа за вход и изход – АДД и ПАД; АДД и Складова разписка; ПАД и Складова разписка и др.
 4. TaxStoreGen OAKP - версия на TaxStoreGen предназначена за ОАКП (Освободен от акциз краен потребител), работеща с два документа за вход и изход – АДД и Складова разписка, като генерира и Рекапитулативна Декларация.

Програмата работи на следния принцип - има две основни менюта „Въвеждане” и „Извеждане”. От тях се създават документите, с които стоката влиза и съответно излиза от склада. Тези документи се съхраняват в базата данни и въз основа на тях се създават справките – Дневник на складовата наличност и Акцизна данъчна декларация. TaxStoreGen дава възможнст за запис в XML файл, както и за печат на справките и на документите. Съществуват 2 (два) варианта за печат на документите - на празен лист А4 или на стандартизирана печатна бланка.

Видове документи, с които работи програмата:

 • Акцизен данъчен документ (АДД)
 • Придружителен административен документ (ПАД)
 • Опростен придружителен документ (ОПД)
 • Складова разписка
 • Фактура
 • Протокол за бандероли
 • Констативен протокол (за фири)

Програмата предлага допълнителни справки за улеснение на клиентите:

 • Дневник – Постъпили (въведени)
 • Дневник – Изведени
 • Дневник – Рекапитулация постъпили (въведени)
 • Дневник – Рекапитулация изведени
 • Складова наличност
 • Наличност към дата

TaxStoreGen и TaxStorePro работят напълно самостоятелно. Клиентите, които притежават TaxStoreGen и искат да имат Pro версията, трябва да инсталират TaxStorePro в отделна директория, като и двете програми работят с една и съща база данни.www.taxstoregen.com - Web-базирано приложение към TaxStoreGen

Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове, Лицензираният складодържател самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност.

Унисофт ЕООД разработи и пусна нова интернет страница (web-базирано приложение) към програмен продукт TaxStoreGen, автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки.

Адресът на новата интернет страница е:

www.taxstoregen.com

Целта на тази интернет страница е фирмите (складодържатели) да могат да създават, наблюдават и трият потребителско име и парола на митническите органи, чрез които да се предоставят достъп за преглед на отчетността на данъчния склад. Също така фирмите ще имат пълна информация за всяко действие на митническите органи в интернет страницата - дата, час, вид действие, IP адрес.

От своя страна, митническите органи ще могат да извършват в реално време преглед на документите и наличностите на даден данъчен склад, с цел контролиране на суровините, произведените или складираните акцизни стоки. 

В web-базираното приложение се влиза с потребителско име и парола. Съществуват два вида потребители:

 1. Фирма (складодържател) - с права за създаване, редактиране и триене на потребител "Митничар" и следене на всички негови действия
 2. Митничар - с права единствено за преглед на отчетността - документи и наличности. (Един потребител "Митничар" може да има достъп до повече от един данъчен склад)

Създадени са примерни данни и демонстрационен потребител "Митничар" с права за преглед. Потребителското име и парола ги има на началната страница на www.taxstoregen.com и са:

Потрелител: user
Парола: demo

Клиентите на TaxStoreGen и TaxStorePro, които желаят да ползват web-базираното приложение, трябва да свалят, попълнят и изпратят Регистрационната форма на нашия email:

Регистрационна форма на фирма (складодържател)

TaxStoreGen - Документи за въвеждане TaxStoreGen - Документи за извеждане TaxStoreGen - ПАД TaxStoreGen - АДД, част 1 TaxStoreGen - АДД, част 2 TaxStoreGen - АДД, част 3 TaxStoreGen - Складова разписка TaxStoreGen - Стокова наличност
Тук предлагаме видео презентации с цел запознаване, научаване и подобряване на знанията за работа с програмен продукт TaxStoreGen
No Описание Цена
TaxStoreGen – управление на данъчен склад
1. TaxStoreGen – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 900 лв.
1.1.    Доплащане за всяко следващо работно място в локалната мрежа + 300 лв.
1.2.    Доплащане за TaxStorePro + 300 лв.
2. TaxStorePro – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 1200 лв.
2.1.    Доплащане за всяко следващо работно място в локалната мрежа + 420 лв.
3. TaxStoreGen Lite – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 600 лв.
4. TaxStoreGen OAKP – програмен лиценз + поддръжка за първите 12 месеца 900 лв.
Web-базирано приложение – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
5.1. За един склад + 390 лв.
5.2. За два или повече склада + 450 лв.
Модули за измервателни уреди*
6.1. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди 900 лв.
6.2. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди и автоматично генериране на документ 1200 лв.
6.3. Модул за импортиране и експортиране на данни от/към измервателни уреди 1500 лв.
Абонаментни поддръжки за 12 месеца
7. TaxStoreGen 600 лв.
7.1.    Доплащане за всяко следващо работно място в локалната мрежа + 150 лв.
8. TaxStorePro 750 лв.
8.1.    Доплащане за всяко следващо работно място в локалната мрежа + 210 лв.
9. TaxStoreGen Lite 300 лв.
10. TaxStoreGen OAKP 600 лв.
Web-базирано приложение – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
11.1. За един склад + 300 лв.
11.2. За два или повече склада + 360 лв.
Модул за измервателни уреди – доплащане към TaxStoreGen и TaxStorePro
12. Модул за импортиране на данни от измервателни уреди + 300 лв.

 

Програмният продукт TaxStoreGen работи с MS SQL®.

В цената на продуктите е включена:

1. Инсталация.
2. Два часа обучение.
3. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката. Новостите свързани с програмните продукти се изтеглят от тук.

Ако работното място не е свързано към интернет, абонаментната поддръжка се извършва чрез посещаване на клиента в рамките на града на съответният дистрибутор или чрез изпращане на CD по поща.

При закупуване на лиценз за TaxStoreGen и TaxStorePro извън рамките на локалната мрежа се ползва 20% отстъпка от цената на съответния продукт.

* Модулите за измервателни уреди е доработка към програмен продукт TaxStore и се разработва индивидуално за всеки един клиент.

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час.
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час.

Цените са с ДДС.

 • Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • Свържете се с някой от нашите дистрибутори

TaxStoreGen - v13.5 от 9 юли 2022г.

За клиентите без лиценз версията на TaxStoreGen е демонстрационна. Тя включва почти всички функции на пълноценния вариант, като добавя надпис "Демонстрационна версия" върху разпечатвания документ и не разрешава запис на XML файл.

TaxStorePro - v13.3 от 14 април 2020г.

За клиентите без лиценз версията на TaxStorePro е демонстрационна. Тя включва почти всички функции на пълноценния вариант, като добавя надпис "Демонстрационна версия" върху разпечатвания документ и не разрешава запис на XML файл.

TaxStore Install - (само при първоначална инсталация)

Безплатна версия на MS SQL Server с интегрирана база данни за работа с продукти TaxStore***. Сваля се единствено при първоначална инсталация, като се изпълва следното:

     1. Най-напред сваляте двата инсталационни файла. Първият е за програмата TaxStore*** - вариант, съдържащ ПАД, АДД, дневник и акцизната декларация (setupstore***.exe). Вторият е файлът, с който ще инсталирате безплатната версия на MS SQL Server (TaxStore Install.exe). 

     2. След това работите със setupstore***.exe - инсталирате най-напред програмата TaxStore*** - тя сама си създава папка в диск С.

      3. След това работите с TaxStore Install.exe - с негова помощ инсталирате MS SQL Server-а, който е необходим, за да може да работи базата данни. Като чукнете два пъти върху TaxStore Install.exe се отваря едно кратко ръководство, Readme.doc - четете го внимателно и следвайте прецизно инструкциите му. Тази програма също си създава сама своя папка върху диск С.

Ръководство за потребителя за използваната автоматизирана система за отчетност TaxStoreGen, необходима за лицензиране на акцизен склад пред Агенция Митници

Ръководство за работа с web-базирано приложение към автоматизирана система за отчетност TaxStoreGen

Регистрационна форма на фирма (складодържател)

Клиентите на TaxStoreGen и TaxStorePro, които желаят да ползват web-базираното приложение, трябва да свалят, попълнят и изпратят Регистрационната форма на нашия email -
info@unisoft-bg.com

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.07.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта