WinMag

Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи, включващ митническата тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.

WinMag е една от утвърдените митнически програми на българския пазар, работи и ползва всички предимства на Microsoft Windows и е в пълно съответствие със системите на Агенция Митници:

 • - Митническа информационна система за внасяне (МИСВ)
 • - Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ)
 • - Митническа информационна система за транзит (МИСТ)
WinMag

WinMag:

 • - е предназначен за автоматизирано изготвяне, отпечатване, съхраняване и преглед на основните митнически, търговски и международни транспортни документи (митническа декларация, декларация за стойността, ДЕАД, експортна фактура, CMR (CMR товарителница), CIM, авио товарителница, удостoверение за внос и износ, сертификат за произход, EUR1, митнически манифест, декларация за кредитите и лизингите, служебна бележка, цесия);
 • - позволява добавяне на произволни документи по поръчка на клиента;
 • - осигурява отпечатване върху всяка от разпространяваните от различни печатници бланки и добавянето на нови. Позволява настройка на всяко отделно поле от бланките, което решава проблема с нестандартните бланки;
 • - предлага различни степени на контрол на данните и промяна на контрола по време на работа;
 • - дава възможност да се използват шаблони на документи или библиотеки за всяка клетка;
 • - копирането на данни между отделните документи може да бъде предефинирано;
 • - модул за съхранение и работа с валутните курсове за митнически цели;
 • - позволява извличане на дефинирани от потребителя справки от митническите документи и възможност за изпращането им в други програми като Word или Excel;
 • - електронно деклариране на митническа декларация и митнически манифест в XML формат и експортиране на данни в текстов формат, подлежащ на настройване;
 • - може да приема данни от програми за текстообработка като MS Excel и MS Word. Форматът на приема може да бъде настройван;
 • - файловата организация на данните предлага лесна комуникация и администриране на данните;
 • - предлага форма за бързо определяне на митните сборове на няколко стоки;
 • - предоставя и използва пълната информацията за избраната тарифна позиция.

WinMag B2B:

 • e за деклариране по електронен път чрез връзка тип "система-система" (В2В) между информационната система на икономическия оператор и митническата информационна система.

За да се осъществи връзка тип "система-ситема" (В2В), може да прочетете оттук - S2S връзка с АМ.

В момента няма изглед изображения за този продукт. Очаквайте скоро.

Тук предлагаме видео презентации с цел запознаване, научаване и подобряване на знанията за работа с програмен продукт WinMag.
No Описание Цена
WinMag
1. WinMag - програмен лиценз за еднопотребителска версия (1+1 работни места) + предоставяне на всички нововъведения по софтуера и на промените в митническото законодателство за период от 12 месеца от датата на покупката 900 лв.
1.1.    Доплащане за WinMag NET – мрежова версия + 300 лв.
1.2.    Доплащане за SafeMag – митническо складиране + 600 лв.
Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
2. WinMag (еднопотребителска версия) 600 лв.
2.1.    Доплащане за WinMag NET – мрежова версия + 150 лв.
2.2.    Доплащане за SafeMag – митническо складиране + 450 лв.
 

Програмните продукти WinMag NET и SafeMag  работят с MS SQL®

В цената на продукта WinMag е включена:

1. Инсталация.
2. Безплатен лиценз за второ работно място.
3. Два часа обучение.
4. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката. Новостите свързани с програмните продукти се изтеглят от тук.

Цени за лиценз на следващо работно място на WinMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на WinMag:

 • За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен 
 • За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 60 лв/час
Цена за допълнително обучение – 60 лв/час

Цените са с ДДС.

 • - Позвънете на нашите телефони (02) 9201760, 9298613
 • - Изпратете email на info@unisoft-bg.com
 • - В брой на място в нашия офис: гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
 • - По банков път:
  Фирма Унисофт ЕООД
  Банка УниКредит Булбанк, кл. Ал.Стамболийски
  IBAN BG05 UNCR 9660 1015 2212 14
  BIC UNCRBGSF
 • - Свържете се с някой от нашите дистрибутори
WinMag - версия 32.08 от 17.07.2024г.

За клиентите без лиценз за WinMag версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис "ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ" върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.WinMid - версия 30.04 от 01.01.2024г. (стара програма)

За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис "ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ" върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.WinMid NET (мрежова версия) - версия 30.04 от 01.01.2024г. (стара програма)

За клиентите без лиценз за WinMid NET версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис “ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ” върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.WinMid B2B (ситема-ситема) - версия 30.04 от 01.01.2024г. (стара програма)

За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис “ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ” върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.След като сте свалили файла setupmid.exe на твърдия диск, го стартирайте. Отваря се прозорец за инсталацията на програмата. Натискате бутона “Next”. Ако желаете програмата да се инсталира на друго място, а не в директория WinMid на диск C, изберете диска и директорията, която желаете с помощта на жълтата папка, горе вдясно. Следват “Next”, “Install”, “Exit” и програмата е инсталирана.

Отидете в папката (директорията), в която е инсталирана програмата (напр. диск С, директория (папка) WinMid). Натиснете два пъти с левия бутон на мишката върху файла Winmid.exe - програмата се стартира.

Отидете в папката (директорията), в която е инсталирана програмата WinMid (напр. диск С, директория (папка) WinMid). Маркирайте файла Winmid.exe, натиснете десния бутон на мишката и от падащото меню изберете командата “Send to”, а след това и “Desktop (create shortcut)" - шорткътът е създаден и е върху десктопа. 

Ако сте изтеглили програмата от нашата страницата, разполагате с нейната демоверсия. За да притежавате пълната й версия, трябва да се обадите в нашия офис и да вземете лиценз, след което разполагате с нейния пълен вариант.

Прикачане на сканираните документите, когато не се използва В2В системата, става по следния начин:

1. Отива се на сайта на МИСВ, от менюто се избира Нов МД / Митническа декларация за внасяне, отива се на съответното поле, където трябва да се прикачи сканирания документ (напр. Търговска фактура в поле 2/3), посочва се типа (в този случай N380), избира се сканирания документ от компютъра и се натиска бутона Прикачи. Системата трябва да върне номер (в този случай 1_N380_1679)2a. Номерът го копирате (преписвате) и го поставяте (написвате) в съответното поле Идентификатор в програмата WinMid:

2б. Номерът го копирате (преписвате) и го поставяте (написвате) в съответното поле Идентификатор в програмата WinMag:

 

Прикачане на сканираните документи в WinMag B2B се извършва по по следния начин:

Два пъти се кликва с мишката в полето +\- на съответния документ, избира се сканирания документ от компютъра, подписва се с КЕП и системата на АМ връща идентификатор.

Прикачане на сканираните документите, когато не се използва В2В системата, става по следния начин:

 • В МИСИ (Митническа информационна система за изнасяне) допълнителни документи могат да се изискват от митнически служител САМО в състояние на декларацията „Под контрол“. Подробни указания за обработката на износна декларация в МУ на износ са дадени в документ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ за външни потребители, раздел ХІ. Ръководството е достъпно през портала за подаване на износни декларации, горе в дясно бутон "Помощ". Можете да го свалите и от линка отдолу:

  Ръководство на потребителя за МИСИ в Е-Портал на Агенция Митници 

Прикачане на сканираните документи в WinMag B2B се извършва по по следния начин:

 • Два пъти се кликва с мишката в полето +\- на съответния документ, избира се сканирания документ от компютъра, подписва се с КЕП и системата на АМ връща идентификатор.