Разработки

 • Система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)
 • Информационна система за цялостно митническо обслужване 
 • Информационна система за управление на склад под митнически контрол и временно складиране
 • Информационна система за управление на данъчен склад
 • Софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО)
 • Електронна система с фискална памет за управление на бензиностанции (ЕСФП)
 • Уебсайт за водене на електронен дневник и създаване на Интрастат декларация в XML формат
 • Уебсайт за следене и управление на моторни превозни средства чрез GPS/GSM/GPRS услуги
 • Автоматизирана система за съпровождане на подвижни обекти (АССПО)
 • Уебсайт за електронна търговия
 • Уебсайт за електронно подаване на SAD и SMD файлове - по програма на БСК, ГУ Митници и с подкрепата на правителството на Кралство Норвегия
 • Информационна система за управление на финансов лизинг
 • Информационна система за финансови анализи Информационна система за управление на бизнес справочник
 • "Национална база данни за статистиката на жените в България" - по програма на ООН
 • "Интегрирана информационна система за статистическа информация" - Министерството на труда и социалната политика