Разработки

 • Информационна система за цялостно митническо обслужване
 • Информационна система за управление на склад под митнически контрол
 • Информационна система за управление на склад
 • Информационна система за управление на финансов лизинг
 • Информационна система за финансови анализи Информационна система за управление на бизнес справочник
 • Система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)
 • "Национална база данни за статистиката на жените в България" - по програма на ООН
 • Автоматизирана система за управление на търговската дейност на фирма
 • "Интегрирана информационна система за статистическа информация" - Министерството на труда и социалната политика
 • Уебсайт за електронна търговия
 • Уебсайт за електронно подаване на SAD и SMD файлове - по програма на БСК, ГУ Митници и с подкрепата на правителството на Кралство Норвегия
 • Уебсайт за водене на електронен дневник и създаване на Интрастат декларация в XML формат
 • Уебсайт за следене и управление на моторни превозни средства чрез GPS/GSM/GPRS услуги
 • Автоматизирана система за съпровождане на подвижни обекти (АССПО)

 

Унисофт ЕООД
адрес:
телефон:
мобилен:
e-mail:
skype:
   гр. София, бул. Ал.Стамболийски 157, ет. 2, ап. 4
(02) 9201760, 9298613, 4410150
(088) 4814729, 4814728, 5124811, 7106541
info@unisoft-bg.com
unisoft-bg
Валутни Курсове
Валутни курсове за митнически цели от 01.05.2022г.
Контакти
Copyright © 1999-2022 Унисофт ЕООД. Всички права запазени. Карта на сайта